Co je BIM >> Přínosy BIM pro správce budov

Přínosy BIM pro správce budov

Hlavním přínosem BIM přístupu pro správce budov je, že k veškerým existujícím informacím o jednotlivých elementech včetně historie a plánu údržby lze přistupovat prostřednictvím 1:1 virtuálního modelu stavby

Jak BIM ušetří práci správcům budov

 • BIM je bezedná kartotéka informací o spravované budově
 • BIM zjednodušuje proces zpracování dokumentace pro provoz při předání stavby
 • Rychlé dohledání požadované informace v jakkoliv rozsáhlém BIM modelu
 • BIM umožňuje v rámci budovy okamžitě a přesně lokalizovat vybavení/zařízení, které vyžaduje údržbu
 • Při plánované změně dispozice BIM model pomáhá vizualizovat prostor pro lepší představu, jak nejlépe by měl být daný prostor přestavěn a také pomůže předem eliminovat možné konflikty.
 • BIM může ukázat rychle a vizuálně, kde jaký prostor by mohly být využit efektivněji.
 • Díky integraci stavebních dat s daty lidských zdrojů v BIM modelu, mohou organizace optimalizovat pracovní místa a tím dosáhnout významných snížení nákladů.
 • BIM pomáhá efektivně udržovat dokumentaci spravované budovy ve skutečném stavu provedení.
 • BIM model lze integrovat do dalších podpůrných CAFM systémů.

Přínosy BIM pro správce budov

Hlavním přínosem BIM přístupu pro správce budov je, že k veškerým existujícím informacím o jednotlivých elementech včetně historie a plánu údržby lze přistupovat prostřednictvím 1:1 virtuálního modelu stavby

Přínosy pro investory

BIM model = podklad pro kvalitnější změnové řízení v průběhu projektu a pro následnou správu a údržbu stavby

 • Transparentní kontrola projektu ve všech jeho stupních
 • Úspornější budovy
 • ...a další

Přínosy BIM pro architekty

Přínosy pro projektanty a architekty

 • Efektivnější způsob navrhování o 20 - 50%
 • Rychlá reakce na změny v projektu
 • ...a další

Přínosy BIM pro stavební firmy

Hlavním přínosem BIM přístupu pro stavební firmy je zkrácení celého cyklu výstavby budovy.

 • Předcházení kolizí
 • Přehlednost návrhu a rychlejší kontrola projekčních podkladů při koordinaci a plánování na stavbě
 • ...a další

Přínosy BIM pro správce budov

Hlavním přínosem BIM přístupu pro správce budov je, že k veškerým existujícím informacím o jednotlivých elementech včetně historie a plánu údržby lze přistupovat prostřednictvím 1:1 virtuálního modelu stavby

 • BIM je bezedná kartotéka informací o spravované budově
 • BIM zjednodušuje proces zpracování dokumentace pro provoz při předání stavby
 • ...a další