Přínosy BIM pro architekty

Přínosy pro projektanty a architekty

 • Efektivnější způsob navrhování o 20 - 50 %
 • Rychlá reakce na změny v projektu
 • Eliminace chyb při koordinaci s profesemi
 • Podklad pro kvalitnější prezentaci celého projektu investorovi
 • Možnost využití simulací a analýz kompletního virtuálního modelu budovy
 • Energetické analýzy
 • Pevností analýzy

Přínosy BIM pro architekty

Přínosy pro investory

BIM model = podklad pro kvalitnější změnové řízení v průběhu projektu a pro následnou správu a údržbu stavby

 • Transparentní kontrola projektu ve všech jeho stupních
 • Úspornější budovy
 • ...a další

Přínosy BIM pro architekty

Přínosy pro projektanty a architekty

 • Efektivnější způsob navrhování o 20 - 50%
 • Rychlá reakce na změny v projektu
 • ...a další

Přínosy BIM pro stavební firmy

Hlavním přínosem BIM přístupu pro stavební firmy je zkrácení celého cyklu výstavby budovy.

 • Předcházení kolizí
 • Přehlednost návrhu a rychlejší kontrola projekčních podkladů při koordinaci a plánování na stavbě
 • ...a další

Přínosy BIM pro správce budov

Hlavním přínosem BIM přístupu pro správce budov je, že k veškerým existujícím informacím o jednotlivých elementech včetně historie a plánu údržby lze přistupovat prostřednictvím 1:1 virtuálního modelu stavby

 • BIM je bezedná kartotéka informací o spravované budově
 • BIM zjednodušuje proces zpracování dokumentace pro provoz při předání stavby
 • ...a další