Co je BIM >> Přechod na BIM

Přechod na BIM

Co mi přinese přechod na BIM technologie

Vyjádřete svoji představu návrhu a tvořte projekty efektivněji. Inteligentní proces pro tvorbu a správu projektů založený na modelu.

Zavedení BIM technologií v projekční firmě neznamená pouze pořízení BIM software jako nástroje. Proces BIM mění i řadu zavedených postupů tvorby a výměny projekčních dat, týmové komunikace a realizace stavby. V nejvyšším možném stupni integrace by mělo docházet ke sdílení jednotných dat napříč celým životním cyklem budovy od raných fází návrhu, přes realizaci a provoz až po případnou demolici stavby. Aby mohl být naplno vytěžen potenciál, který BIM přináší, je třeba klást důraz na správnou implementaci nových pracovních postupů, standardů, metodiky a softwarových systémů do prostředí firmy

Proto nabízí firma CAD Studio metodiku implementace BIMkomplexní implementační řešení na míru, spojenou s auditem stávajících postupů ve vaší projekční společnosti. Díky správné implementaci technologie BIM dosáhnete jejího optimálního efektu ve vaší projekční praxi a co nejhladší nasazení nové technologie ve vaší firmě.

Implementace standardně probíhá na pilotním projektu, jemuž předchází důkladná analýza dosavadních procesů ve firmě a vytyčení cílů nasazení BIM. Je třeba určit, které ze stávajících procesů mohou být s použitím BIM nástrojů efektivně nahrazeny novými a jakým způsobem nasazení nové technologie ovlivní rozdělení rolí jednotlivých účastníků projektu. Dalším krokem jsou úvodní školení zaměstnanců a vytvoření firemních standardů a šablon, jejichž kvalita a může velkou měrou ovlivnit efektivitu práce při zpracování projektu. Následné vzdělávání probíhá již na konkrétním projektu a je zaměřeno na řešení reálných problémů, se kterými se projektanti při práci setkají. Paralelně probíhají pokročilá školení pro BIM manažery/koordinátory, kteří budou mít v budoucnu pokračující implementaci na starosti.

Výhody BIM očima uživatelů

Videa

Představení BIM, A.Poděbrad, 3:20
Představení BIM, ukázky projektů, 3:20

Využití a přínosy BIM

V řadě zemí jsou požadavky na použití BIM již součástí národních oborových norem pro projektování staveb. Např. ve Velké Británii platí "povinný" BIM pro všechny nadlimitní státní projekty od roku 2015. Další státy s "povinným" BIM obsahem projektů jsou např. Dánsko (vládní projekty nad 5 mil DKK), Španělsko (od r. 2018), Nizozemsko (PPP projekty), Norsko, Singapur, Finsko, částečně i Čína. BIM je vyžadován i v mnoha státech USA.

Singapur urychluje zavádění BIM metodiky. V roce 2008 byl BIM přístup uplatněn v 10% projektů, v roce 2011 již v 25-30%. Pro rok 2015 se odhaduje až 80%. Velké veřejné architektonické projekty mají být zpracovány jako BIM model od roku 2013, ostatní inženýrské disciplíny od roku 2014. Menší projekty - státní i soukromé - musí používat BIM metodiku od roku 2015.

Například Společnost OPTIMAL Engineering spol.s r.o. se zaměřuje na tvorbu optimálních konceptů technických zařízení budov (TZB). Díky přechodu na BIM aplikaci Revit MEP nyní dosahuje firma 20% úspory času při návrhu projektu v koncepční fázi, min. 50% úspory pro zpracování výkazů a až 50% času ušetří při pozdějších úpravách již hotové dokumentace.

Přínosy BIM pro projekty infrastruktury a inženýrské stavby - projděte si interaktivní dokument s videoukázkami - "Přínosy Autodesk BIM pro infrastrukturu" (PDF, 2MB, česky).

Více na cadstudio.cz/BIM

Novinky z katalogu CAD FÓRUM

Pro zobrazení obsahu se prosím přihlašte.