Slovník BIM pojmů >> skutečné provedení

skutečné provedení

skutečné provedení

Výkres skutečného provedení nebo Dokument skutečného provedení (as-built)

Dokument popisující skutečný stav budovy nebo zařízení, tak jak byly vytvořeny, resp. instalovány. Zhotovitelé jsou obvykle povinni předložit podrobné výkresy skutečného provedení, které zahrnují všechny změny, aby tak bylo zajištěno, že existuje přesný a aktuální výkres dokončeného díla.