Slovník BIM pojmů >> point cloud

point cloud

point cloud

mračno bodů - soubor obsahující souřadnice bodů naměřených metodami laserového skenování. Běžně může mračno bodů obsahovat miliony až miliardy bodů. Ty lze indexovat, referencovat a načítat do CAD a BIM aplikací pomocí nástroje Autodesk ReCap.