Slovník BIM pojmů >> digital twin

digital twin

digital twin

digitální dvojče - digitální model reálného, například výrobního, měřicího či podobného automatizovaného zařízení nebo stavby, na němž lze simulovat jeho fungování, komunikaci mezi jeho komponentami atd. Taková virtuální replika reálných zařízení a staveb pomáhá odhalit různé chyby návrhu ještě předtím, než se dané zařízení uvede do provozu. U komplexních staveb slouží digitální dvojčata zejména pro analýzu toků a spotřeby energií a vazeb na okolní prostředí.

Pojem digitální dvojče je součástí konceptu Průmysl 4.0.

Digitální dvojče továrny: