Slovník BIM pojmů >> buildingSMART

buildingSMART

buildingSMART

(dříve IAI, též bSI) - nezávislá mezinárodní organizace udržující mezinárodní standardy, např. IFC podle principů openBIM. Je to organizace zaměřená na podporu výměny interoperabilních, otevřených a nechráněných dat mezi softwarovými aplikacemi používanými ve stavebnictví. 

Organizace sdružuje architekty, projektanty, dodavatele, investory, vlastníky budov, správce budov, výrobce softwaru, vládní instituce, výzkumné laboratoře, univerzity a další členy. Podílí se na tvorbě norem ISO pro BIM, lokální komory často spolupracují s vládami na tvorbě koncepcí a plánů.

Odborníci mohou získat certifikaci buildingSMART - např. buildingSMART certifikát Arkance Systems.