VPL

VPL

Visual Programming Languge (vizuální programovací jazyk)
Na rozdíl od textových skriptovacích jazyků (např. C#, Basic či Python) umožňuje vizuální programovací jazyk svým uživatelům kódovat a navrhovat pravidla programu pomocí série grafických prvků představujících entity a jejich vztahy. Tato pravidla pak po zpracování v aplikacích, jako je Autodesk Dynamo nebo Grasshopper, automatizovaně generují nebo upravují generativní model, parametrický model nebo jejich komponenty.