VDC

VDC

Virtual Design and Construction - virtuální návrh a výstavba - VDC není software, ale stejně jako v případě BIM se jedná o proces. Proces využívající informační technologie. Je to způsob práce, který přichází s ideální strategií pro daný projekt. Zahrnuje procesy výstavby, plánování logistiky, vizuálního plánování, cenových odhadů a rozpočtování, dále virtuální kontrolu proveditelnosti, kontrolu kolizí, facility management, vizualizace…

Pojem VDC se týká hlavně role lidí, účastníků spolupracujících na vícedisciplinárních projektech, vytvářejících digitální dvojče.