TIDP

TIDP

Task Information Delivery Plan (Plán předávání informací o úkolech). Plán poskytování informací o úkolech je dokument, který stanoví, jaké informace budou jednotlivé úkolové týmy v průběhu projektu poskytovat. TIDP stanovuje úkoly, formát, datum a odpovědný tým. TIDP poskytuje jasnou linii odpovědnosti za dodávání informací a stanovuje očekávání pro všechny členy týmu.