SNIM

SNIM

Standard negrafických informací 3D modelu (SNIM), norma organizace CzBIM pro strukturu ukládání negrafických metadat v BIM modelech.

SNIM je návrh českého datového standardu a objektového klasifikačního systému, který pojmenovává nejmenší stavební součásti stavby, prvky a stavební konstrukce, u kterých je možné evidovat vlastnosti, které jsou potřebné pro návrh, ocenění a realizaci staveb. SNIM, který je využívaný v BIM modelech, stanovuje jednotnou strukturu obsahu dat, datovou formu (nikoliv datový formát) a syntaxi datového zápisu. Tyto atributy umožní získávat od různých projektantů kompatibilní výstupy, které budou dále automaticky, či poloautomaticky zpracovatelné.