SHP

SHP

Stavebně-Historický Průzkum - metody průzkumu nemovitých kulturních památek využívající zpravidla moderní měřičské technologie, sběr a zpracování dat pro BIM; obvykle pro památkovou péči, rekonstrukce, apod.