Revit

Revit

Revit (Autodesk Revit, REVise IT) - světově nejrozšířenější BIM aplikace, softwarový nástroj pro tvorbu BIM modelů, přesněji BIModelů. Pokrývá oblast koncepčního návrhu, architektury, stavebních konstrukcí, TZB, generativního navrhování, vizualizací, výkazů a výkresové dokumentace. Podporuje otevřený formát IFC a otevřené API pro tvorbu nadstavbových aplikací. Je propojen s cloud úložištěm pro týmovou spolupráci. Je lokalizován do češtiny. Pro studenty je zdarma.