RFP

RFP

Request For Proposal - Výzva k podání nabídky - dokument, vydaný jako součást dodavatelského procesu, s cílem získání nabídky potenciálních dodavatelů produktů nebo poskytovatelů služeb. Obvykle obsahuje podrobný popis projektu a požadavky na cenu, kvalitu a podmínky dodání. Výzva k podání nabídky může obsahovat žádost o další podniková/finanční data o společnosti nebo vyhodnocení minulých projektů.