RACI

RACI

Zkratka a indikátor označující ty účastníky projektu, kteří nesou zodpovědnost (Responsible), musí autorizovat (Authorize) kroky, mohou něčím přispět (Contribute) a je potřeba je informovat (Informed) o aktivitách projektu. Viz též matice zodpovědnosti RACI.