QTO

QTO

Quantity TakeOff - tvorba výkazů výměr a různých typů kalkulací (včetně cenových) z různých typů projekčních podkladů - z papírových výkresů, PDF podkladů, CAD nebo BIM dat, obvykle z BIM dat v otevřeném formátu.