PIR

PIR

Project Information Requirements - Požadavky na informace k projektu

PIR je jeden ze základních dokumentů BIM procesu, určující požadavky na infomace ke konkrétnímu typu projektu, definovaný v ISO 19650-1. Klientem zdokumentované kritické informační potřeby pro životní cyklus konkrétního projektu.