PIM

PIM

Project Information Model (Informační model projektu) je označení pro sumu všech BIM  modelů. Informační model projektu je soubor modelů BIM všech projektových týmů. Musí být uložen na CDE a poskytovat dlouhodobý archiv pro případné budoucí audity.