OIR

OIR

Organizational Information Requirements - Požadavky na informace o organizaci

OIR je jeden ze základních dokumentů BIM procesu, určující požadavky na infomace, definovaný v ISO 19650-1. Definuje informace potřebné pro naplnění základních strategických cílů organizace. OIR přispívá k PIR a pomáhá nahrnout AIR.