MVD

MVD

Model View Definition (definice pohledu na model) -  výběr podmnožiny entit ze všeobecného schématu IFC popisující konkrétní typ využití nebo pracovního postupu. MVD mohou být velmi široké, pokrývající prakticky celé schéma (např. pro archivaci projektu), nebo naopak velmi specifické, pokrývající jen určitý pracovní postup nebo několik typů objektů a jejich asociovaných dat (např. cenové informace plášťových stěn). Příkladem MVD pohledů mohou být pohled spotřeby energie, pohled konstrukce mostů, pohled předání správě majetku, pohled výkazu materiálů.

Koncept MVD je spravován organizací buildingSMART.