MPS

MPS

Model Progression Specification (Specifikace postupu modelu) - definuje, jak by se měl daný BIM model vyvíjet v čase. Obvykle se vyjadřuje jako řada milníků, z nichž každý má svou vlastní úroveň podrobnosti resp. rozvoje. MPS může například stanovit, že model by měl být na úrovni LOD 200 do konce fáze úvodního projektu, LOD 300 do konce prováděcí stavební dokumentace a LOD 400 do konce výstavby.