MIDP

MIDP

Master Information Delivery Plan (Hlavní plán předávání informací) - souhrn individuálních plánů poskytování informací v rámci projektu. Slouží pro řízení a poskytování informací během celého životního cyklu projektu, obsahuje podrobnosti o tom, jak a kdy mají být informace o projektu připraveny. Určuje, kdo je zodpovědný za poskytování informací a jaké protokoly a postupy pro každou fázi projektu budou vyžadovány v EIR. MIDP zahrnuje jednotlivé TIDP.