LiDAR

LiDAR

Light Detection And Ranging - metoda laserového skenování, dálkového měření vzdálenosti na základě výpočtu doby šíření pulsu laserového paprsku odraženého od snímaného objektu. LiDAR lze použít pro měření vzdálenosti, mapování terénu, snímání stavebních objektů apod. Výsledkem mapování je mračno bodů, které se po zpracování může interpolovat do podoby digitálního modelu povrchu či 3D modelů budov a jiných objektů.