LOIN

LOIN

Level Of Information Need - úroveň potřeby podrobnosti informací - úroveň podrobnosti informací, kterou definuje objednavatel - z ní se odvozuje LOG a LOI které musí dosahovat realizátor projektu.

V rámci konceptu LOIN lze pro klasifikaci předávaných informací použít různé metriky; zejména geometrii, alfanumerická data a dokumenty, například nestrukturované informace jako jsou výkresy, zprávy, fotografie atd. Alfanumerické informace by měly být považovány za přinejmenším stejně důležité jako geometrie.