LOI

LOI

Level of Information (Úroveň podrobnosti informací) - smluvená podrobnost negeometrických, negrafických údajů (technických, cenových, časových apod.) jednotlivých částí modelu a použitých stavebních prvků. Pro tyto účely vzniká v ČR standard zvaný SNIM. Často se tento pojem vyskytuje i se zkratkou LOD – Level of Development. Používaná zkratka i označení bude sledovat vývoj v technických normách.