LOG

LOG

Level of Geometry (Úroveň podrobnosti geometrie) - smluvená podrobnost geometrických údajů jednotlivých částí modelu a použitých stavebních prvků. Používaná zkratka i označení bude sledovat vývoj v technických normách. Původně používaná zkratka byla LoD (Level of Detail).