LOD

LOD

Level Of Development (popř. Level Of Definition, Etapa dokumentace) - fáze vývoje dokumentace stavby, jedna z BIM metrik sloužící k identifikaci, jaké informace mají být zahrnuty do modelu během procesu projektování a stavby, tedy formulace požadavků na grafickou a informační podrobnost BIM modelu. Upozorňujeme, že zkratka LOD může označovat více termínů, definic a systémů číslování, a to i v rámci stejné země. Původně využíváno i jako Level Of Detail (LoD, zastaralé).

Pro každou fázi by měla být smluvena i používaná LOG a LOI. Používaná zkratka i označení bude sledovat vývoj v technických normách.