LOA

LOA

Level Of Accuracy (Úroveň přesnosti) - je v případě BIM míra toho, jak dobře model odpovídá skutečné budově. LOA je vyjádřena číselnou stupnicí od LOA 10 do LOA 50. LOA 10 znamená, že model BIM je vytvořen s přesností 100 mm, zatímco LOA 50 znamená, že model BIM je s přesností 1 mm. Čím vyšší je LOA, tím je model BIM přesnější.