IoT

IoT

Internet of Things (Internet věcí) je síť „inteligentních“ objektů zabudovaných do počítačových čipů, softwaru a senzorů. Tyto objekty jsou navzájem propojeny a mohou si vyměňovat data se svými výrobci, provozovateli a ad-hoc sítěmi či systémy.