Slovník BIM pojmů >> ISO 29481-1

ISO 29481-1

ISO 29481-1

ČSN EN ISO 29481-1 - norma
Informační modely staveb – Manuál pro předávání informací – Část 1: Metodika a formát