Slovník BIM pojmů >> ISO 19650-2

ISO 19650-2

ISO 19650-2

ČSN EN ISO 19650-2 - norma
Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 2: Dodací fáze aktiv

Základem normy byl britský standard BS 1192 a veřejně dostupná specifikace PAS 1192-2.