Slovník BIM pojmů >> ISO 19650-1

ISO 19650-1

ISO 19650-1

ČSN EN ISO 19650-1 - norma
Organizace informací o stavbách - Management informací využívající informační modelování staveb - Část 1: Pojmy a principy

Norma mj. rozděluje požadavky na informace na 4 kategorie - OIR, AIR, PIR a EIR.

Základem normy byl britský standard BS 1192 a veřejně dostupná specifikace PAS 1192-2.