Slovník BIM pojmů >> ISO 15686-4

ISO 15686-4

ISO 15686-4

ČSN ISO 15686-4 - norma
Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního modelování staveb (BIM)