Slovník BIM pojmů >> ISO 12006-3

ISO 12006-3

ISO 12006-3

ČSN EN ISO 12006-3 - norma
Budovy a inženýrské stavby - Organizace informací o stavbách - Část 3: Rámec pro objektově orientované informace