IPD

IPD

Integrated Project Delivery
Integrated Project Delivery (IPD) je smluvní vztah se „spravedlivějším“ přístupem k distribuci rizik a výhod mezi hlavními účastníky projektu. IPD je založen na několika klíčových principech, včetně sdíleného rizika a odměny, včasného zapojení klíčových účastníků a otevřené komunikace. IPD podporuje použití „vhodné technologie“, ale nutně nevyžaduje použití BIM modelů.