IFC

IFC

Industry Foundation Classes (základní oborové třídy) - uznávaný neutrální a otevřený standard pro výměnu CAD/BIM dat (především v oblasti stavebnictví) definovaný mezinárodní organizací buildingSMART, dříve IAI (založena 1996 z iniciativy Autodesku).

Jedná se o otevřený dokumentovaný formát, ve kterém lze ukládat informace o stavbě, a to nejen informace grafické, ale také negrafické; vývoj formátu probíhá tak, aby byly jednoznačně stanoveny potřebné prvky staveb a jejich vlastnosti. Základ způsobu zápisu je společný, jde o definici jeho obsahové části.

Existuje několik úrovní/verzí specifikace IFC tříd, např. IFC 2x3 nebo IFC 4.

Definice IFC tříd je uvedena v normě ČSN EN ISO 16739:2017.