IDS

IDS

Information Delivery Specification (Specifikace pro předávání informací) je standard definovaný mezinárodní organizací buildingSMART. Standard byl vytvořen pro definování požadavků na informace, které jsou čitelné nejenom pro člověka, ale i strojově.
 
IDS využívá standard XML a obsah specifikace je vázán na IFC schéma. IDS může definovat požadavky na objekty, atributy, klasifikace, vlastnosti, a také hodnoty a jednotky. IDS specifikuje pouze požadavky na negrafické informace. Strojová čitelnost specifikace umožňuje automatizovanou validaci IFC souborů pomocí IDS specifikace.