IDM

IDM

Information Delivery Manual (Příručka pro poskytování informací) je starší označení dokumentu, který vysvětluje, jak budou různé části projektu vzájemně sdílet informace. IDM obsahuje šablony, pracovní postupy a definice pojmů. Existence IDM zajišťuje, že všichni chápou, jak budou informace vyměňovány a jaká jsou pravidla.