Slovník BIM pojmů >> generativní model

generativní model

generativní model

Generative Model - model, vytvořený pomocí uživatelem upravených výpočetních algoritmů generativního navrhování, s cílem prozkoumání tvaru nebo funkce návrhu. Obvyklým použitím generativních modelů je optimalizace tvaru za použití výpočetních metod pro vytváření tvarů, predikce scénářů a optimalizace konstrukce. Generativní modely se odlišují od parametrických modelů a mohou být pouze volně označovány jako BIM modely.