FM

FM

Facility management (též Facility Maintenance) - správa majetku - je multioborová disciplína, která se zabývá řízením podpůrných činností firmy. ČSN/EN 15221 definuje FM jako integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivitu vlastní základní činnosti. Počitačově podporovaný FM je označován jako CAFM.

Dle organizace IFMA lze facility management definovat jako metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti.