EIR

EIR

Exchange Information Requirements či Employer’s Information Requirements - Požadavky na výměnu informací, resp. Požadavky zadavatele na zhotovitele
EIR je základní dokument BIM procesu definovaný v ISO 19650-1 jako "dokument pro výběrová řízení, určující, jaké informace mají být předávány a jaké normy a procesy mají být přijaty dodavatelem v rámci procesu předávání projektu". Účelem dokumentu EIR je jednoznačně specifikovat požadavky na BIM model tak, aby předávaná data byla:
  • konzistentní,
  • kvalitní
  • využitelná pro naplnění cílů, které si zadavatel stanovil v souvislosti s využitím BIM.
EIR také určuje datový formát a úrovně detailu (LOD a LOI) modelů v jednotlivých fázích projektu. Dokument slouží jako podklad pro výběr dodavatelů projektové dokumentace (výběrová řízení) a následně také pro kontrolu BEP a kompletnosti dodaného BIM modelu stavby.