DiMS

DiMS

DiMS, neboli digitální model stavby v sobě propojuje grafické i negrafické informace a je zobrazením prostorového uspořádání a vlastností stavby v digitální podobě. Kromě grafických informací obsahuje také informace negrafické, vlastnosti a ty mají podobu hodnot v určeném formátu (číslo, datum, text apod.).