DTM

DTM

Digital Terrain Model - Digitální model terénu (DMT) je digitální popis a prezentace reálného povrchu terénu formou 2D nebo 3D modelu, který se skládá z reálných naměřených dat a interpolačních metod. Uvnitř modelovaného území je možno v libovolných bodech odvodit nadmořské výšky bodů. Podklady pro DTM často vznikají pomocí laserového skenování.