DTM ČR

DTM ČR

Digitální technická mapa České republiky - jednotná Digitální technická mapa ČR má sloužit k systematické a jednotné správě technických geografických dat, k poskytování informací orgánům veřejné moci, vlastníkům nemovitostí, investorům a veřejnosti zejména pro územně plánovací činnost a územní a stavební řízení. Správci technické infrastruktury (STI) mají od poloviny roku 2023 povinnost předávat určitá data o spravované infrastruktuře do centrální databáze DTM ČR - např. přes DTM konektor