DSS

DSS

Datový standard staveb je společný komunikační jazyk zajišťující vzájemné předávání dat v rámci DIMS. Definuje strukturu ukládaných informací pomocí datových šablon a využívá standardní otevřený formát IFC pro jejich uložení.  V DSS lze využívat datové šablony - definované sady informací potřebné v daném okamžiku životního cyklu stavby.