DPoW

DPoW

Digital Plan of Work - digitální plán práce. Méně používaná zkratka - plán, který popisuje úkoly, role a odpovědnosti projektového týmu. DPoW by měl zajistit, aby všichni členové týmu věděli, jak a kdy mají odvést svou práci.