Slovník BIM pojmů >> Compile Record Model

Compile Record Model

Compile Record Model

Proces získávání informací o prvcích stavebního objektu, okolních podmínkách a majetku daného objektu. Model záznamu by měl obsahovat minimálně informace týkající se architektonických, konstrukčních a TZB systémů.