CMMS

CMMS

Computer-Managed Maintenance System (Počítačem řízený systém údržby) - počítačový systém podporující činnosti správců majetku (facility manažerů) a odborníků údržby v oblasti údržby stavby, či infrastruktury. CMMS standardně umožňuje uživatelům vytvářet časový plán údržby zařízení, sledovat úkoly údržby, evidovat prostředky a monitorovat/vykonávat další související funkce během fáze provozu daného zařízení/stavby.