CDE

CDE

Common Data Environment (společné datové prostředí, jednotné datové prostředí)

„Smluvený zdroj platných informací; způsob ukládání i využívání informací je jednoznačně stanoven, zároveň se uchovává historie jednotlivých aktivit“ ISO 19650-1 (3.3.15). Společné datové prostředí (CDE) se skládá z „řešení CDE“ a „pracovních postupů CDE“. Tento pracovní postup CDE organizuje tok a správu informací v průběhu celého životního cyklu daného aktiva (např. projektu). „Řešení CDE“ je serverová nebo cloudová technologie se správou databází, úložiště, přenosovými sadami dat, sledováním vad a dalšími souvisejícími funkcemi pro práci s BIM daty, které podporují pracovní tok CDE. 

CDE tak zpravidla obsahuje všechny potřebné informace a dokumenty, které jsou vytvářeny a sdíleny nejen během procesu navrhování a výstavby, ale také během následujících etap životního cyklu stavby.

Na rozdíl od systémů DMS není CDE pouhým úložištěm souborů, ale umožňuje přmo pracovat s BIM daty projektu v podobě modelů, zajišťuje sdílení dat a správu BIM procesů jejich výměny.

Příkladem CDE systému je Autodesk Construction Cloud (ACC).