CCI

CCI

Construction Classification International - mezinárodní klasifikační systém
Společný klasifikační systém zajišťuje jednotné pojmenování všech prvků stavby, které je tak srozumitelné napříč obory i různými používanými programy. Kupříkladu elektrická zásuvka je tak vždy zásuvka, ať ji již ve svém počítači a programu otevře projektant, investor, správcovská firma nebo kdokoli další. Mezinárodní spolupráce navíc rozšíří jeho využívání i do dalších zemí (nejen) EU.

V Evropě jsou dosud nejvíce využívány dva klasifikační systémy - dánský CCS a z něj odvozený švédský systém CoClass.